symthien
Cờ nhanh: 2230 W123D7L53
Cờ chậm: 2530 W909D231L656)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Kim_Tra (2466) symthien (2534) 60S
2 lose famous (2551) symthien (2566) 66S
3 win symthien (2556) BoLinhNam (2366) 38S
4 win BoLinhNam (2377) symthien (2545) 37S
5 win symthien (2532) ThoHoaPhu (2439) 42S
6 win ThoHoaPhu (2453) symthien (2518) 47S
7 win symthien (2507) cheungwcc (2355) 21S
8 lose symthien (2537) TroVe_EDen (2566) 83S
9 win symthien (2512) skytran1979 (2404) 55S
10 win ThoHoaPhu (2408) symthien (2499) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by symthien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames