symthien
Cờ nhanh: 2230 W123D7L53
Cờ chậm: 2561 W915D233L656)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw nthung57 (2049) symthien (2585) 68S
2 win symthien (2576) cheungwcc (2356) 35S
3 win symthien (2566) cheungwcc (2366) 23S
4 win kingloo (1964) symthien (2564) 33S
5 win symthien (2554) dreamer2020 (2376) 55S
6 win dreamer2020 (2472) symthien (2541) 56S
7 win symthien (2530) cheungwcc (2370) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames