sweetkathryn
Cờ nhanh: 1469 W1D0L3
Cờ chậm: 1416 W516D19L701)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose yathung (1503) sweetkathryn (1405) 48S
2 lose sweetkathryn (1418) yathung (1490) 26S
3 lose chris007 (1405) sweetkathryn (1411) 53S
4 win sweetkathryn (1392) thenjapthiam (1515) 63S
5 lose thenjapthiam (1502) sweetkathryn (1405) 22S
6 lose sweetkathryn (1419) quanghungbtc (1473) 33S
7 win Lyn (1467) sweetkathryn (1402) 43S
8 lose sweetkathryn (1416) Lyn (1453) 30S
9 lose sweetkathryn (1428) Chanel (1558) 39S
10 win sweetkathryn (1413) vythanh (1395) 67S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sweetkathryn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames