susu123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2289 W87D2L35)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win susu123 (2276) TDT10521 (2192) 1S
2 lose susu123 (2295) TDT10521 (2173) 1S
3 lose phucdoannhan (2136) susu123 (2316) 23S
4 win susu123 (2305) phucdoannhan (2147) 26S
5 lose susu123 (2317) Strong (2420) 54S
6 win HaiLuaTN (2389) susu123 (2299) 32S
7 draw anhlanh (2154) susu123 (2303) 23S
8 win anhlanh (2166) susu123 (2291) 41S
9 win Quantrong (2202) susu123 (2278) 27S
10 win Quantrong (2216) susu123 (2264) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by susu123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames