surile
Cờ nhanh: 1601 W1237D71L1273
Cờ chậm: 1956 W60D6L31)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win john123654 (1569) surile (1586) 35F
2 win surile (1572) quanvodoi123 (1509) 42F
3 lose HungTung (1619) surile (1586) 46F
4 lose surile (1601) HungTung (1604) 42F
5 lose surile (1629) Hungtx (1681) 39F
6 lose teaser (1664) surile (1644) 30F
7 lose surile (1660) teaser (1648) 38F
8 win ooTuna (1645) surile (1644) 46F
9 lose surile (1660) ooTuna (1629) 43F
10 lose xuan8303 (1743) surile (1673) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by surile, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames