suphutaixuat
Cờ nhanh: 1816 W21D0L0
Cờ chậm: 2459 W275D112L171)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win suphutaixuat (2446) trum_mafia (2361) 29S
2 win Hunter77 (2301) suphutaixuat (2435) 24S
3 win suphutaixuat (2417) yoyofun (2507) 23S
4 win SorryIwin8x (2188) suphutaixuat (2398) 25S
5 lose suphutaixuat (2415) QUAI_KHACH (2379) 51S
6 draw suphutaixuat (2413) wagewar (2454) 27S
7 lose suphutaixuat (2430) minhchucoma (2366) 38S
8 draw suphutaixuat (2427) Kiem_khach (2551) 37S
9 draw Kiem_khach (2554) suphutaixuat (2424) 35S
10 lose nguoiodungve (2553) suphutaixuat (2449) 11S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by suphutaixuat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames