suphutaixuat
Cờ nhanh: 1816 W21D0L0
Cờ chậm: 2707 W517D448L394)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Thaisalem (2517) suphutaixuat (2712) 60S
2 win suphutaixuat (2693) Minh22 (2481) 49S
3 win Vn19 (2437) suphutaixuat (2675) 3S
4 win Vn19 (2420) suphutaixuat (2657) 1S
5 win suphutaixuat (2638) Omygod (2417) 42S
6 win Caphe_amazon (2315) suphutaixuat (2624) 25S
7 win Caphe_amazon (2325) suphutaixuat (2608) 29S
8 lose LacMatEm (2434) suphutaixuat (2625) 50S
9 lose suphutaixuat (2643) LacMatEm (2416) 19S
10 draw Swcumeo (2467) suphutaixuat (2653) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by suphutaixuat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames