suphutaixuat
Cờ nhanh: 1816 W21D0L0
Cờ chậm: 2518 W465D403L364)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win suphutaixuat (2485) Kim_Tra (2512) 25S
2 draw MuaBui (2746) suphutaixuat (2470) 39S
3 win YangYang (2337) suphutaixuat (2445) 28S
4 lose ThienTam (2648) suphutaixuat (2466) 48S
5 draw ThienTam (2660) suphutaixuat (2454) 29S
6 lose LIBERTIES (2621) suphutaixuat (2477) 37S
7 lose Swcumeo (2587) suphutaixuat (2503) 34S
8 draw suphutaixuat (2502) hungchess (2551) 38S
9 lose tap103 (1856) suphutaixuat (2562) 38S
10 draw LenhDoiMang (2608) suphutaixuat (2560) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by suphutaixuat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames