suphutaixuat
Cờ nhanh: 1816 W21D0L0
Cờ chậm: 2553 W427D333L327)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TrieuVan3o3 (2620) suphutaixuat (2582) 53S
2 lose QuanChua (2737) suphutaixuat (2606) 59S
3 lose suphutaixuat (2633) QuanChua (2710) 59S
4 draw suphutaixuat (2628) QuanChua (2715) 33S
5 draw QuanChua (2720) suphutaixuat (2623) 25S
6 draw suphutaixuat (2624) CuuVyHo (2574) 37S
7 lose suphutaixuat (2655) laophatgia (2665) 58S
8 win HaiLua2019 (2424) suphutaixuat (2636) 51S
9 draw suphutaixuat (2628) tumaytq (2764) 38S
10 draw DonPhuong (2721) suphutaixuat (2622) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by suphutaixuat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames