suphutaixuat
Cờ nhanh: 1816 W21D0L0
Cờ chậm: 2436 W387D260L295)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Kythu123 (2222) suphutaixuat (2416) 43S
2 win nthung57 (2095) suphutaixuat (2401) 32S
3 lose GoPlayer (2401) suphutaixuat (2435) 53S
4 draw GoPlayer (2399) suphutaixuat (2437) 26S
5 lose xiexie1 (2676) suphutaixuat (2456) 28S
6 draw KeHanhKhat (2472) suphutaixuat (2456) 35S
7 lose suphutaixuat (2478) hungba_hn (2634) 6S
8 lose hungba_hn (2609) suphutaixuat (2503) 48S
9 draw hungba_hn (2616) suphutaixuat (2496) 26S
10 draw hungba_hn (2624) suphutaixuat (2488) 14S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by suphutaixuat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames