suphutaixuat
Cờ nhanh: 1816 W21D0L0
Cờ chậm: 2473 W270D104L165)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw CuuVyHo (2571) suphutaixuat (2470) 30S
2 draw suphutaixuat (2467) CuuVyHo (2574) 27S
3 win kk92 (2255) suphutaixuat (2457) 18S
4 lose fmj_phituyet (2380) suphutaixuat (2475) 11S
5 lose suphutaixuat (2500) ChemWaAc (2601) 35S
6 win suphutaixuat (2475) fmj_phituyet (2371) 49S
7 win trum_mafia (2340) suphutaixuat (2463) 4S
8 win suphutaixuat (2450) trum_mafia (2353) 31S
9 draw Tour2019 (2427) suphutaixuat (2451) 32S
10 win suphutaixuat (2441) trinhbanglan (2264) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by suphutaixuat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames