steven13
Cờ nhanh: 1702 W1020D102L974
Cờ chậm: 1889 W47D9L21)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ngominhquoc (1564) steven13 (1677) 28F
2 win steven13 (1649) ngominhquoc (1592) 35F
3 lose ngominhquoc (1552) steven13 (1689) 28F
4 win steven13 (1675) thaists (1615) 34F
5 win thaists (1630) steven13 (1660) 38F
6 win steven13 (1644) MARK (1673) 33F
7 lose MARK (1657) steven13 (1660) 25F
8 win MoneyHeist (1519) steven13 (1648) 28F
9 win steven13 (1636) MoneyHeist (1531) 19F
10 win steven13 (1621) Tommuong (1600) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by steven13, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames