steel_life
Cờ nhanh: 2194 W1216D105L831
Cờ chậm: 2025 W207D30L153)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Hotshotz2 (2071) steel_life (2182) 38F
2 win dinh2005 (2065) steel_life (2170) 39F
3 lose dinh2005 (2045) steel_life (2190) 47F
4 lose steel_life (2207) ssshengfa (2154) 41F
5 lose Mathai_2019 (2233) steel_life (2222) 68F
6 lose Mathai_2019 (2217) steel_life (2238) 69F
7 win steel_life (2220) vocongco (2305) 35F
8 lose steel_life (2234) vocongco (2291) 27F
9 win steel_life (2219) ihren (2187) 23F
10 lose steel_life (2237) ihren (2169) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by steel_life, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames