steel_life
Cờ nhanh: 2141 W1016D89L696
Cờ chậm: 2023 W204D29L150)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose steel_life (2154) tranhung1958 (2250) 31F
2 win van_thi (2226) steel_life (2136) 15F
3 win duy415 (2157) steel_life (2119) 10F
4 lose steel_life (2134) duy415 (2142) 44F
5 lose steel_life (2149) Frankfurt_aM (2169) 65F
6 draw Frankfurt_aM (2169) steel_life (2149) 37F
7 win Frankfurt_aM (2104) steel_life (2134) 26F
8 win steel_life (2124) chuthuong (1935) 34F
9 win steel_life (2111) tai59 (2028) 26F
10 lose steel_life (2126) luuanhduc (2150) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by steel_life, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames