spiderrman
Cờ nhanh: 2561 W49D6L4
Cờ chậm: 2647 W72D86L21)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win spiderrman (2628) Ninja_trolai (2405) 47S
2 win spiderrman (2613) DeTam_VNCH (2319) 9S
3 win spiderrman (2593) HaoVu (2401) 67S
4 win spiderrman (2560) North_Korea (2588) 45S
5 draw ParisByNight (2521) spiderrman (2562) 33S
6 draw CuuVyHo (2530) spiderrman (2563) 69S
7 draw spiderrman (2564) CuuVyHo (2529) 56S
8 draw spiderrman (2573) HaoVu (2407) 84S
9 draw spiderrman (2583) YangGuo (2412) 47S
10 win Ninja_trolai (2547) spiderrman (2552) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by spiderrman, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames