spiderrman
Cờ nhanh: 2561 W49D6L4
Cờ chậm: 2537 W63D70L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw FastFurious (2559) spiderrman (2537) 55S
2 draw spiderrman (2537) FastFurious (2559) 27S
3 win spiderrman (2520) forany1 (2583) 103S
4 draw forany1 (2584) spiderrman (2519) 35S
5 lose spiderrman (2555) CuuVyHo (2485) 69S
6 draw CuuVyHo (2481) spiderrman (2559) 28S
7 win klosse (2328) spiderrman (2550) 42S
8 draw spiderrman (2554) CuuVyHo (2477) 70S
9 lose CuuVyHo (2436) spiderrman (2595) 67S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames