spanky
Cờ nhanh: 2167 W1538D109L1435
Cờ chậm: 2045 W2736D324L2228)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw spanky (2042) ynhien (2162) 31S
2 win spanky (2021) vivitran (2192) 26S
3 lose vivitran (2181) spanky (2032) 44S
4 win daisu1974 (1986) spanky (2017) 31S
5 win spanky (2001) daisu1974 (2002) 25S
6 win spanky (1984) CHOTHOI (2032) 19S
7 win CHOTHOI (2050) spanky (1966) 30S
8 lose spanky (1985) hung_lehuy (1860) 24S
9 lose solla (1916) spanky (2003) 65S
10 win spanky (1994) hin9009 (1777) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by spanky, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames