spanky
Cờ nhanh: 2167 W1538D109L1435
Cờ chậm: 2197 W2977D347L2408)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win spanky (2182) namthang (2175) 66S
2 win namthang (2191) spanky (2166) 25S
3 win cogiaisau2 (2322) spanky (2145) 43S
4 win spanky (2123) cogiaisau2 (2344) 37S
5 lose ang0004 (2196) spanky (2137) 21S
6 win Ah2018 (1889) spanky (2128) 27S
7 win huynh_ha (2127) spanky (2112) 32S
8 lose spanky (2128) huynh_ha (2111) 29S
9 win spanky (2118) gn30013 (1936) 23S
10 lose gn30013 (1914) spanky (2140) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by spanky, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames