soundmax
Cờ nhanh: 1616 W211D0L181
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose soundmax (1632) King3 (1613) 29F
2 lose casymailoan (1447) soundmax (1654) 26F
3 win soundmax (1644) casymailoan (1457) 23F
4 lose xuxuxu (1633) soundmax (1660) 1F
5 lose xuxuxu (1616) soundmax (1677) 21F
6 win soundmax (1663) mailbachdang (1618) 25F
7 lose mailbachdang (1600) soundmax (1681) 23F
8 win Catbui01 (1594) soundmax (1668) 24F
9 win soundmax (1654) Catbui01 (1608) 42F
10 lose soundmax (1672) vipvip649 (1604) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by soundmax, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames