sony2m
Cờ nhanh: 1765 W17D0L1
Cờ chậm: 2387 W74D5L9)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ayamsayur (2211) sony2m (2376) 17S
2 win haha_2009 (1749) sony2m (1750) 25F
3 win sony2m (1733) haha_2009 (1766) 23F
4 win Kate_Tsui (1718) sony2m (1717) 11F
5 win pinto (1695) sony2m (1702) 29F
6 win sony2m (1687) truongpaul (1681) 21F
7 win sony2m (1672) jason007 (1670) 19F
8 win jason007 (1686) sony2m (1656) 23F
9 win cogiang_kv (1555) sony2m (1643) 23F
10 win sony2m (1624) Pcstar (1727) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sony2m, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames