sonthoc
Cờ nhanh: 1425 W9D0L19
Cờ chậm: 1643 W430D80L416)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose zozo68 (1784) sonthoc (1655) 27S
2 win sonthoc (1638) ductuyenbn (1696) 50S
3 win blackeagle (1780) sonthoc (1618) 27S
4 lose sonthoc (1631) Bavi123 (1697) 24S
5 lose hacan (1647) sonthoc (1646) 15S
6 lose sonthoc (1663) hacan (1630) 40S
7 win sonthoc (1652) keypoint (1512) 29S
8 win sonthoc (1637) phan (1609) 56S
9 win thedat (1685) sonthoc (1620) 33S
10 lose sonthoc (1634) thedat (1671) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sonthoc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames