sonly
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1574 W562D63L566)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TungD (1409) sonly (1563) 35S
2 win oreon1989 (1493) sonly (1549) 22S
3 lose sonly (1567) oreon1989 (1475) 19S
4 lose tudanphan947 (1549) sonly (1584) 65S
5 win sonly (1569) tudanphan947 (1564) 19S
6 win balo (1543) sonly (1554) 24S
7 lose sonly (1571) balo (1526) 33S
8 win sonly (1558) Phamngoc1 (1478) 26S
9 win Phamngoc1 (1492) sonly (1544) 24S
10 lose balo (1509) sonly (1561) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sonly, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames