songdeyeu217
Cờ nhanh: 1709 W7471D910L7920
Cờ chậm: 1644 W1426D273L1325)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win songdeyeu217 (1693) Poem (1722) 61F
2 win kimoanh85 (1762) songdeyeu217 (1675) 15F
3 win trunghieu09 (1702) songdeyeu217 (1658) 55F
4 win songdeyeu217 (1640) trunghieu09 (1720) 30F
5 win songdeyeu217 (1625) ChiPheo1 (1612) 38F
6 lose kaza (1681) songdeyeu217 (1639) 49F
7 lose kaza (1666) songdeyeu217 (1654) 31F
8 win songdeyeu217 (1638) JThai (1655) 36F
9 win JThai (1672) songdeyeu217 (1621) 44F
10 lose ongnhaque (1797) songdeyeu217 (1632) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by songdeyeu217, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames