somebaby
Cờ nhanh: 1484 W0D0L1
Cờ chậm: 1856 W2528D399L2359)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win somebaby (1842) puongngoc01 (1793) 24S
2 lose somebaby (1852) kesongsot (2041) 37S
3 win somebaby (1836) hunghing (1839) 27S
4 lose somebaby (1850) vinhnhi08 (1894) 36S
5 lose somebaby (1862) ycanhnau (1989) 27S
6 win somebaby (1846) gary6 (1850) 15S
7 lose somebaby (1863) ManhHuy (1825) 37S
8 lose somebaby (1881) matteo (1814) 53S
9 win somebaby (1868) hoabien1 (1802) 15S
10 win somebaby (1853) KimMy_2000 (1835) 10S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by somebaby, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames