soha1986
Cờ nhanh: 1710 W2730D238L2617
Cờ chậm: 1992 W1055D170L988)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose soha1986 (1725) medusa_ (1756) 56F
2 lose ThanhChi7 (1703) soha1986 (1742) 46F
3 lose soha1986 (1760) ThanhChi7 (1685) 38F
4 lose soha1986 (1772) satthu79 (1872) 35F
5 lose winhp1 (1792) soha1986 (1787) 29F
6 lose soha1986 (1803) winhp1 (1776) 41F
7 lose soha1986 (1819) Leo2002 (1802) 42F
8 lose soha1986 (1837) ngtandung (1759) 15F
9 lose rusty195 (1876) soha1986 (1852) 37F
10 lose soha1986 (1868) rusty195 (1860) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by soha1986, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames