softvoice722
Cờ nhanh: 1458 W1D0L4
Cờ chậm: 1504 W9220D374L9271)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win softvoice722 (1487) chimgia (1548) 35S
2 lose chimgia (1534) softvoice722 (1501) 19S
3 win softvoice722 (1488) peterphan123 (1413) 50S
4 win softvoice722 (1474) peterphan123 (1427) 48S
5 lose cothuahoai (1495) softvoice722 (1489) 30S
6 win K302708610 (1446) softvoice722 (1474) 31S
7 win softvoice722 (1458) K302708610 (1462) 35S
8 lose blackcafe5 (1508) softvoice722 (1472) 43S
9 lose softvoice722 (1487) blackcafe5 (1493) 23S
10 win softvoice722 (1473) GotoHell (1425) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by softvoice722, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames