soaica
Cờ nhanh: 2315 W51D3L0
Cờ chậm: 2726 W77D100L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win soaica (2713) Hi_allFriend (2642) 47S
2 draw xiexie1 (2744) soaica (2711) 46S
3 draw xiexie1 (2746) soaica (2709) 35S
4 draw xiexie1 (2748) soaica (2707) 50S
5 draw soaica (2707) DonPhuong (2715) 104S
6 draw soaica (2707) DonPhuong (2715) 98S
7 draw GoPlayer (2623) soaica (2712) 37S
8 draw suphutaixuat (2603) soaica (2715) 32S
9 draw soaica (2718) suphutaixuat (2600) 37S
10 draw ohquahay (2718) soaica (2718) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by soaica, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames