soWhat
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2289 W865D85L615)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win huuphuocnam (2176) soWhat (2277) 22S
2 draw soWhat (2280) huuphuocnam (2173) 68S
3 lose soWhat (2296) kyhoi1210 (2266) 59S
4 lose soWhat (2313) kyhoi1210 (2249) 50S
5 win soWhat (2299) chetvedau (2257) 1S
6 win soWhat (2289) KiuKiu (2091) 13S
7 win nganphuong (2168) soWhat (2277) 24S
8 draw soWhat (2280) nganphuong (2165) 82S
9 win ybuimme (2169) soWhat (2267) 87S
10 win soWhat (2254) ybuimme (2182) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by soWhat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames