soWhat
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2280 W1191D115L882)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose zcj (2277) soWhat (2296) 36S
2 win ybuimme (2143) soWhat (2285) 27S
3 lose soWhat (2302) StevenLy (2253) 22S
4 lose soWhat (2320) StevenLy (2235) 55S
5 win soWhat (2305) danghien68 (2293) 37S
6 win soWhat (2295) tt_cotuong (2092) 50S
7 win soWhat (2280) duylinh2103 (2277) 35S
8 win duylinh2103 (2293) soWhat (2264) 21S
9 lose Tonhungvip (2189) soWhat (2282) 91S
10 lose soWhat (2301) Tonhungvip (2170) 81S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by soWhat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames