snvirgo
Cờ nhanh: 1589 W279D29L295
Cờ chậm: 1501 W5D3L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose snvirgo (1605) DuyDang (1591) 48F
2 lose snvirgo (1620) Antrinh (1644) 13F
3 lose snvirgo (1634) cly69 (1688) 18F
4 lose snvirgo (1650) kcctj (1645) 40F
5 win snvirgo (1630) sonhouston (1778) 59F
6 win snvirgo (1614) tanorth (1634) 39F
7 win snvirgo (1599) haha_2009 (1569) 41F
8 win snvirgo (1582) xephaoma (1642) 26F
9 lose snvirgo (1598) otnguyen3324 (1573) 24F
10 win snvirgo (1582) monkey52 (1601) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by snvirgo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames