smartchess
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1665 W3216D509L3122)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win smartchess (1654) binkycbr900 (1489) 64S
2 lose binkycbr900 (1467) smartchess (1676) 48S
3 draw smartchess (1677) hato1009 (1614) 54S
4 lose hato1009 (1595) smartchess (1696) 43S
5 lose John2020 (1686) smartchess (1712) 56S
6 win smartchess (1695) chungnv (1742) 78S
7 lose chungnv (1727) smartchess (1710) 62S
8 win tomvinh (1635) smartchess (1696) 46S
9 win smartchess (1681) nvd (1651) 54S
10 win xemsach (1674) smartchess (1665) 106S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by smartchess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames