sieunhan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1768 W1793D630L1784)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thieulamtu07 (1840) sieunhan (1782) 49S
2 win sieunhan (1764) thieulamtu07 (1858) 62S
3 lose sieunhan (1778) Kendal (1836) 28S
4 lose Kendal (1821) sieunhan (1793) 26S
5 lose Adkc1999 (1832) sieunhan (1808) 9S
6 lose sieunhan (1827) Thinh_rau (1697) 33S
7 lose Minh_thuyen (1872) sieunhan (1842) 27S
8 win sieunhan (1824) Minh_thuyen (1890) 49S
9 lose sieunhan (1836) Ken2015 (1956) 23S
10 draw Ken2015 (1959) sieunhan (1833) 66S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sieunhan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames