shantier2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2309 W7306D891L7394)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tansatlenh (2130) shantier2 (2298) 16S
2 win Tommycao (2181) shantier2 (2286) 47S
3 win shantier2 (2271) coquyetthang (2254) 18S
4 lose sg5 (2219) shantier2 (2289) 38S
5 win shantier2 (2275) sg5 (2233) 32S
6 win cogiaisau2 (2354) shantier2 (2257) 23S
7 win gilgamet (2326) shantier2 (2239) 27S
8 win shantier2 (2228) germini (2085) 49S
9 win germini (2097) shantier2 (2216) 55S
10 win hoangtho2018 (1992) shantier2 (2207) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by shantier2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames