secam2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1743 W2323D283L2146)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cotuong48 (1665) secam2 (1761) 69S
2 lose secam2 (1777) tongtv (1765) 47S
3 lose zip70 (1808) secam2 (1792) 33S
4 win secam2 (1777) tamtangbmt (1771) 73S
5 lose saomai01 (1694) secam2 (1796) 64S
6 win secam2 (1783) kieumy2003 (1701) 48S
7 win kieumy2003 (1715) secam2 (1769) 31S
8 win secam2 (1757) BM99 (1631) 65S
9 win hienvinh74 (1745) secam2 (1741) 23S
10 lose secam2 (1754) doanhtp (1838) 79S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by secam2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames