savoy
Cờ nhanh: 1894 W93D0L60
Cờ chậm: 1957 W22D1L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose savoy (1985) laothaigia (2036) 53S
2 win savoy (1947) Thuan_Pham (2061) 28S
3 win a2nuinhan (1932) savoy (1914) 33S
4 win savoy (1881) Stimulus (1811) 13F
5 win tommytruong7 (1909) savoy (1864) 1F
6 lose savoy (1885) TincoiboN (1691) 17F
7 win savoy (1870) chessnut (1855) 30F
8 win savoy (1854) xterm (1860) 15F
9 win savoy (1840) Bolsachica (1797) 55F
10 win savoy (1828) Trummacao (1702) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by savoy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames