saulan019110
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1894 W2504D311L2391)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thieulamtu07 (1818) saulan019110 (1880) 45S
2 win saulan019110 (1865) thieulamtu07 (1833) 42S
3 lose bigease (1865) saulan019110 (1881) 56S
4 lose saulan019110 (1898) bigease (1848) 28S
5 lose saulan019110 (1916) KU2003 (1838) 38S
6 lose daibangbt (1999) saulan019110 (1929) 33S
7 lose saulan019110 (1943) daibangbt (1985) 13S
8 win Tontu100 (1885) saulan019110 (1929) 18S
9 win saulan019110 (1914) Tontu100 (1900) 46S
10 draw hoavinh (1833) saulan019110 (1916) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by saulan019110, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames