satthu2021
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1562 W55D3L71)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose satthu2021 (1573) vantiem (1714) 75S
2 lose satthu2021 (1582) Smsgading (1821) 36S
3 lose hackbegin (1767) satthu2021 (1592) 91S
4 lose cafelacson (1721) satthu2021 (1604) 40S
5 lose Namcali (1724) satthu2021 (1616) 31S
6 win allenbui1 (1500) satthu2021 (1604) 39S
7 win buivanduoc (1767) satthu2021 (1583) 16S
8 lose govap5 (1595) satthu2021 (1599) 46S
9 win satthu2021 (1583) govap5 (1611) 63S
10 lose cowboy1207 (1644) satthu2021 (1597) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by satthu2021, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames