sangvi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1835 W396D42L407)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Raw4_2014 (1824) sangvi (1802) 49S
2 lose sangvi (1815) KU2003 (1884) 29S
3 win sangvi (1802) Hoang (1726) 42S
4 win Hoang (1740) sangvi (1788) 29S
5 lose Anh8quan8 (1848) sangvi (1802) 32S
6 lose sangvi (1817) Anh8quan8 (1833) 44S
7 win Hungdung10 (1889) sangvi (1779) 23S
8 lose sangvi (1796) zdlan (1746) 39S
9 lose SongNhue (1812) sangvi (1812) 54S
10 win sangvi (1796) SongNhue (1828) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sangvi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames