sanghai_1985
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1707 W6417D1169L6001)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win sanghai_1985 (1692) jaimewu (1673) 57S
2 win jaimewu (1689) sanghai_1985 (1676) 49S
3 win sanghai_1985 (1665) cp (1508) 33S
4 win JohnYe321 (1645) sanghai_1985 (1650) 35S
5 win toandonpy (1658) sanghai_1985 (1634) 37S
6 win sanghai_1985 (1617) toandonpy (1675) 29S
7 win Hhoa (1563) sanghai_1985 (1603) 41S
8 lose sanghai_1985 (1631) fops (1691) 65S
9 lose sanghai_1985 (1648) chucbao (1609) 35S
10 win chucbao (1624) sanghai_1985 (1633) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sanghai_1985, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames