saman2019
Cờ nhanh: 1968 W161D5L127
Cờ chậm: 1979 W280D25L220)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose masteryoungs (1760) saman2019 (2014) 19F
2 win Jasonwowow (1914) saman2019 (1965) 17S
3 win cuponoodle (1827) saman2019 (1953) 43S
4 win Mr_Smith (1892) saman2019 (1939) 35S
5 win saman2019 (1924) Mr_Smith (1907) 29S
6 lose saman2019 (2029) Robo (2333) 21F
7 win saman2019 (2014) vitcoi (1996) 21F
8 win vitcoi (2012) saman2019 (1998) 17F
9 win Vitthaylong (1898) saman2019 (1985) 17F
10 win saman2019 (1971) Vitthaylong (1912) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by saman2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames