saigon_south
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1869 W8792D1881L8677)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DHKT_15 (1832) saigon_south (1854) 23S
2 lose saigon_south (1870) vantiem (1841) 28S
3 lose saigon_south (1886) Hopduc (1878) 32S
4 win Hopduc (1894) saigon_south (1870) 21S
5 win garaoto (1844) saigon_south (1855) 50S
6 win saigon_south (1839) garaoto (1860) 41S
7 lose saigon_south (1855) phaodaumadoi (1846) 73S
8 lose minhphucbk (1906) saigon_south (1869) 15S
9 lose saigon_south (1884) minhphucbk (1891) 19S
10 lose saigon_south (1899) Too (1927) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by saigon_south, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames