sadeness16
Cờ nhanh: 1805 W3962D204L4344
Cờ chậm: 1804 W3428D292L3815)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Emgaiqb (2000) sadeness16 (1814) 42S
2 lose bestman (1848) sadeness16 (1829) 28S
3 win cobemiendong (1751) sadeness16 (1815) 59S
4 lose hien90 (1835) sadeness16 (1830) 64S
5 draw manhhung56 (1858) sadeness16 (1830) 76S
6 win sadeness16 (1815) HELLOGA (1784) 26S
7 lose Tiger8 (1833) sadeness16 (1820) 22F
8 lose Saigongo (1793) sadeness16 (1837) 28F
9 win sadeness16 (1822) Saigongo (1808) 33F
10 lose sadeness16 (1834) laotan (1937) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sadeness16, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames