sadeness16
Cờ nhanh: 1769 W4803D246L5329
Cờ chậm: 1825 W3678D314L4077)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hairat102 (1838) sadeness16 (1841) 24S
2 win sadeness16 (1825) Hairat102 (1854) 18S
3 lose caothu787878 (1767) sadeness16 (1843) 40S
4 win sadeness16 (1829) caothu787878 (1781) 30S
5 win Kendal (1748) sadeness16 (1816) 10S
6 lose sadeness16 (1785) vicvit (1778) 22F
7 win vicvit (1794) sadeness16 (1769) 20F
8 win sadeness16 (1750) chess_Cantho (1861) 16F
9 lose bluehorse (1803) sadeness16 (1764) 29F
10 win sadeness16 (1749) badong (1723) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sadeness16, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames