router
Cờ nhanh: 1558 W30D1L26
Cờ chậm: 1764 W435D69L485)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose M16 (1995) router (1783) 29S
2 win router (1767) ssajia (1799) 40S
3 lose vietvang (1933) router (1790) 19S
4 lose M16 (1842) router (1804) 63S
5 draw router (1803) M16 (1843) 57S
6 lose MrTuyentran (1850) router (1818) 14S
7 win router (1800) MrTuyentran (1868) 19S
8 lose chyau (1866) router (1814) 36S
9 lose chyau (1851) router (1829) 41S
10 win tammap (1875) router (1812) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by router, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames