rotv2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1897 W1430D148L1448)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win rotv2 (1855) icchanm (2024) 19S
2 lose icchanm (2000) rotv2 (1879) 37S
3 win sieunhan (1882) rotv2 (1863) 27S
4 win rotv2 (1846) sieunhan (1899) 49S
5 lose semarang (1762) rotv2 (1865) 25S
6 lose rotv2 (1876) sangbd (2016) 29S
7 lose Learner74 (1958) rotv2 (1889) 17S
8 lose rotv2 (1906) sonvanloi (1868) 43S
9 win ldtrong (1876) rotv2 (1891) 45S
10 lose rotv2 (1899) ming35 (2144) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by rotv2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames