rotv2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1820 W2093D228L2155)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tubua604 (1799) rotv2 (1805) 23S
2 win rotv2 (1789) tubua604 (1815) 48S
3 lose caton (1961) rotv2 (1800) 14S
4 win minh87 (1743) rotv2 (1786) 36S
5 lose timsome25 (1930) rotv2 (1798) 31S
6 win rotv2 (1762) fops (1836) 20S
7 draw AliAlahMaha (1816) rotv2 (1761) 37S
8 lose mafu (1625) rotv2 (1781) 32S
9 win xuan (1665) rotv2 (1769) 47S
10 lose rotv2 (1784) Euros (1798) 68S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by rotv2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames