riverholy
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2389 W2557D365L2420)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win riverholy (2372) trum_mafia (2435) 1S
2 win trum_mafia (2454) riverholy (2353) 2S
3 lose DogPound (2299) riverholy (2371) 2S
4 win riverholy (2357) DogPound (2313) 29S
5 lose cheungwcc (2323) riverholy (2374) 83S
6 lose HOADA_KIEM_ (2430) riverholy (2388) 87S
7 win riverholy (2375) kcc17b (2278) 28S
8 win cheungwcc (2388) riverholy (2359) 34S
9 win riverholy (2351) chungle (2106) 25S
10 win riverholy (2342) vuongnguyen1 (2127) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by riverholy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames