return
Cờ nhanh: 1609 W212D18L203
Cờ chậm: 1862 W1095D239L1029)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win return (1850) tdchung (1732) 55S
2 win return (1835) Hoaco22 (1828) 22S
3 win Hoaco22 (1844) return (1819) 25S
4 win return (1803) dungtoko (1824) 69S
5 win randy (1796) return (1787) 52S
6 win return (1772) danvuquang1 (1745) 78S
7 lose return (1789) danvuquang1 (1728) 33S
8 lose nhatrang_01 (1664) return (1809) 15S
9 win Tomchan2020 (1648) return (1798) 38S
10 win tien27 (1662) return (1786) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by return, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames