relax03
Cờ nhanh: 2092 W55D1L14
Cờ chậm: 2432 W93D3L22)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win rusty195 (2027) relax03 (2078) 29F
2 lose relax03 (2096) rusty195 (2009) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames