rainfield
Cờ nhanh: 1729 W5066D456L4753
Cờ chậm: 1894 W170D22L111)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win rainfield (1712) Hsing (1755) 34F
2 lose rainfield (1727) Sky123 (1754) 58F
3 lose Sky123 (1738) rainfield (1743) 33F
4 lose rainfield (1759) oceanpee (1747) 32F
5 lose rainfield (1776) oceanpee (1730) 32F
6 lose co_____bac (1657) rainfield (1796) 17F
7 lose rainfield (1817) co_____bac (1636) 33F
8 draw Chandai (1780) rainfield (1818) 62F
9 win kenkin12 (1786) rainfield (1803) 40F
10 lose win00000 (1849) rainfield (1818) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by rainfield, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames