qwocto
Cờ nhanh: 1454 W1D0L4
Cờ chậm: 1633 W934D59L949)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose qwocto (1647) Hacmavuong (1699) 38S
2 lose qwocto (1662) davangvo (1675) 34S
3 win qwocto (1645) davangvo (1692) 33S
4 lose dai_nhan2007 (1639) qwocto (1661) 36S
5 win qwocto (1645) dai_nhan2007 (1655) 26S
6 win qwocto (1632) billvn (1554) 22S
7 win qwocto (1622) thongtuyet (1428) 66S
8 lose qwocto (1637) conxe3 (1645) 18S
9 win qwocto (1624) chamanh (1545) 24S
10 win tetli (1552) qwocto (1610) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by qwocto, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames