quynguyen
Cờ nhanh: 2408 W52D4L7
Cờ chậm: 2530 W884D1072L451)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tour2018 (2489) quynguyen (2566) 54S
2 draw TranVanPhong (2553) quynguyen (2566) 39S
3 draw ThoiThe (2363) quynguyen (2578) 30S
4 draw doc_cocaubai (2358) quynguyen (2591) 44S
5 win ThoiThe (2329) quynguyen (2574) 30S
6 draw tinhdoi33354 (2353) quynguyen (2587) 30S
7 win tinhdoi33354 (2373) quynguyen (2567) 14S
8 win suphutaixuat (2407) quynguyen (2544) 23S
9 draw trungtrung (2361) quynguyen (2555) 52S
10 draw quynguyen (2561) Phong_ba (2454) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quynguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames