quy_than
Cờ nhanh: 2407 W53D0L0
Cờ chậm: 2819 W124D238L22)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw DuongQua (2803) quy_than (2820) 1S
2 draw quy_than (2820) doccocuukiem (2818) 1S
3 draw quy_than (2828) LyMacSau (2683) 39S
4 draw quy_than (2837) LyMacSau (2674) 55S
5 win quy_than (2818) DonPhuong (2605) 55S
6 win quy_than (2798) Kho_Nhai (2605) 57S
7 win Huangzjj (2559) quy_than (2779) 66S
8 draw quy_than (2785) HoaiHamHo (2681) 26S
9 win quy_than (2756) HoaiHamHo (2710) 34S
10 draw quy_than (2759) HoaiHamHo (2707) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quy_than, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames