quinton
Cờ nhanh: 1430 W1068D15L2219
Cờ chậm: 1471 W1D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose quinton (1445) LanHuong18 (1476) 32F
2 win quinton (1428) LanHuong18 (1493) 45F
3 win quinton (1413) Rambo1 (1412) 10F
4 win quinton (1402) VungLa_MeBay (1234) 25F
5 lose quinton (1413) buiducminhru (1565) 23F
6 lose WILLIAM2014 (1498) quinton (1402) 49F
7 win funkytown (1386) quinton (1386) 40F
8 lose quinton (1402) funkytown (1370) 38F
9 lose autocooler (1492) quinton (1415) 45F
10 lose quinton (1425) kingkong9000 (1620) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quinton, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames