quansoke
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1842 W3031D609L2760)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose v12 (1937) quansoke (1855) 31S
2 win quansoke (1838) tamquochi (1896) 1S
3 lose quansoke (1853) tamquochi (1881) 53S
4 win nls5591 (1926) quansoke (1835) 49S
5 lose quansoke (1849) nls5591 (1912) 59S
6 lose tapchoi001 (2050) quansoke (1859) 30S
7 win quansoke (1837) tapchoi001 (2072) 101S
8 draw quansoke (1840) Cvthuans (1740) 42S
9 win quansoke (1823) Aral (1859) 20S
10 win quansoke (1811) hoinha (1700) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quansoke, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames