quanken
Cờ nhanh: 1516 W1D0L0
Cờ chậm: 1968 W7347D1800L6367)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win philiplua2 (1934) quanken (1953) 23S
2 lose LeNguyen66 (1807) quanken (1973) 53S
3 lose LeNguyen66 (1785) quanken (1995) 49S
4 win boplano (1954) quanken (1980) 12S
5 lose Lucky1028 (2062) quanken (2008) 30S
6 lose quanken (2027) PHANXIPAN (1924) 28S
7 lose PHANXIPAN (1904) quanken (2047) 28S
8 draw khongkhong1 (2046) quanken (2047) 24S
9 draw gauthancong (1993) quanken (2048) 2S
10 draw quanken (2046) solla (2116) 100S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quanken, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames