quan74
Cờ nhanh: 1720 W297D24L366
Cờ chậm: 1676 W6891D1038L7874)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose quan74 (1704) nhadatrg (1756) 36S
2 lose oasisautumn (1684) quan74 (1721) 53S
3 lose quan74 (1755) cochui (1709) 45S
4 draw quan74 (1756) mabien (1724) 19S
5 win cow_boy (1918) quan74 (1712) 17S
6 lose quan74 (1726) ly__ruou_khe (1789) 31S
7 win quan74 (1685) Giabanhn (1845) 33S
8 win tranfill1 (1868) quan74 (1640) 35S
9 lose Asoka9 (1739) quan74 (1667) 36S
10 lose QVinh (1743) quan74 (1735) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quan74, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames