quan74
Cờ nhanh: 1662 W300D24L376
Cờ chậm: 1560 W7130D1108L8184)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NamHao (1856) quan74 (1567) 42S
2 lose quan74 (1577) votulaclu (1748) 52S
3 win quan74 (1557) binhnguyen07 (1699) 25S
4 lose quan74 (1574) tienson228 (1824) 86S
5 lose quan74 (1672) tongky217 (1851) 42F
6 win iLose (1841) quan74 (1651) 37F
7 lose MIT2004 (1758) quan74 (1596) 36S
8 lose axfhb (1694) quan74 (1623) 37S
9 lose Hueroicung (1872) quan74 (1632) 55S
10 win bacbinhhd (1665) quan74 (1615) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quan74, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames