qjin001
Cờ nhanh: 2308 W135D16L73
Cờ chậm: 2271 W73D3L15)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tranduymicha (2001) qjin001 (2328) 65F
2 lose qjin001 (2370) sauhuong (2197) 26F
3 win qjin001 (2346) keankok77 (2216) 34F
4 draw qjin001 (2354) keankok77 (2208) 57F
5 win qjin001 (2311) VitCo85 (2516) 42F
6 win qjin001 (2276) EvilRyu (2334) 12F
7 win qjin001 (2251) DIEMTRAN (2147) 37F
8 win vivitran (2204) qjin001 (2220) 21F
9 lose qjin001 (2290) Thienlyma08 (2172) 38F
10 win TungLam2000 (2280) qjin001 (2257) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by qjin001, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames