ptchoanghai
Cờ nhanh: 1987 W3977D685L3729
Cờ chậm: 2146 W485D125L388)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Baongoc19876 (2034) ptchoanghai (2002) 51F
2 lose ptchoanghai (2017) Baongoc19876 (2019) 23F
3 win ptchoanghai (1999) typ (2080) 27F
4 lose nghaiquang (2025) ptchoanghai (2014) 59F
5 win dc5v (1791) ptchoanghai (2005) 48F
6 lose vubach (2021) ptchoanghai (2021) 30F
7 lose sufu_ac_tat (2261) ptchoanghai (2040) 22F
8 lose Exit003 (1944) ptchoanghai (2059) 31F
9 draw ptchoanghai (2062) Exit003 (1941) 51F
10 win Kulusapham (1996) ptchoanghai (2033) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ptchoanghai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames