ptchoanghai
Cờ nhanh: 2234 W4708D786L4378
Cờ chậm: 1995 W789D195L623)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win do_den (1870) ptchoanghai (1983) 35S
2 win ptchoanghai (1971) lionred (1840) 74S
3 win lionred (1852) ptchoanghai (1959) 28S
4 lose Truongpt (1890) ptchoanghai (1977) 31S
5 win ptchoanghai (1963) Truongpt (1904) 62S
6 draw aaabbb (2014) ptchoanghai (1962) 90S
7 win phubon (2018) ptchoanghai (1944) 31S
8 draw chaubathong1 (1872) ptchoanghai (1946) 73S
9 win ptchoanghai (1932) masterchc3 (1874) 92S
10 lose amir1688 (1968) ptchoanghai (1947) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ptchoanghai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames