playone
Cờ nhanh: 1485 W0D0L1
Cờ chậm: 2097 W789D243L631)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw aa13 (2233) playone (2093) 68S
2 lose MungDuong1 (2038) playone (2111) 38S
3 win gengyu88 (1958) playone (2100) 28S
4 win tantrinh (1989) playone (2088) 35S
5 win davangvo (1847) playone (2079) 29S
6 win X_khien (2127) playone (2062) 65S
7 lose Ketdang29 (2069) playone (2078) 41S
8 win playone (2060) Master105 (2148) 35S
9 win RanH2O (1921) playone (2048) 33S
10 lose playone (2063) Ketdang29 (2071) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by playone, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames