playfast2017
Cờ nhanh: 1957 W6632D1103L6013
Cờ chậm: 1936 W986D232L896)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win playfast2017 (1942) TaKimAn (1937) 36F
2 draw playfast2017 (1948) syhc (1732) 65F
3 draw playfast2017 (1948) HanhHe1 (1974) 52F
4 win playfast2017 (1938) imking (1735) 50F
5 win playfast2017 (1925) annhat (1852) 15F
6 win playfast2017 (1913) killu888 (1791) 33F
7 win dncln (1775) playfast2017 (1901) 26F
8 win playfast2017 (1889) dncln (1787) 90F
9 lose playfast2017 (1907) GIAITRI980 (1825) 29F
10 win playfast2017 (1893) dinhquang (1844) 78F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by playfast2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames