playfast2017
Cờ nhanh: 2124 W8337D1429L7622
Cờ chậm: 1921 W986D232L897)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win playfast2017 (2105) tiendp (2217) 25F
2 lose tiendp (2204) playfast2017 (2118) 28F
3 win playfast2017 (2108) saurieng (1912) 23F
4 win playfast2017 (2097) medioky (1958) 50F
5 win playfast2017 (2086) unik (1938) 28F
6 win unik (1950) playfast2017 (2074) 25F
7 draw playfast2017 (2078) HamThe (1942) 50F
8 draw HamThe (1938) playfast2017 (2082) 36F
9 lose playfast2017 (2098) Khong (2089) 29F
10 win Fidelity949 (1947) playfast2017 (2087) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by playfast2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames