playfast2017
Cờ nhanh: 1945 W9678D1637L8923
Cờ chậm: 1921 W986D232L897)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose playfast2017 (1960) saugia (1970) 16F
2 win saugia (1987) playfast2017 (1943) 34F
3 lose suker (2006) playfast2017 (1957) 13F
4 win doinichroi (1882) playfast2017 (1943) 31F
5 win playfast2017 (1928) doinichroi (1897) 49F
6 win suker (2025) playfast2017 (1909) 43F
7 lose Tiger8 (1871) playfast2017 (1926) 32F
8 win taitile (1930) playfast2017 (1910) 65F
9 win Phewa (1902) playfast2017 (1894) 23F
10 lose playfast2017 (1906) co_thanhhoa (2036) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by playfast2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames