playerOk
Cờ nhanh: 2133 W44D0L1
Cờ chậm: 2347 W84D65L21)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose LyMacSau (2623) playerOk (2364) 41S
2 lose LyMacSau (2638) playerOk (2381) 57S
3 lose playerOk (2423) Ny_Master (2242) 97S
4 draw playerOk (2423) trum_mafia (2413) 36S
5 win playerOk (2394) LeTuong (2345) 9S
6 draw matugi (2342) playerOk (2397) 34S
7 draw DemHanoi (2448) playerOk (2394) 65S
8 lose YangGuo (2430) playerOk (2425) 45S
9 draw Ninja_trolai (2448) playerOk (2424) 21S
10 lose playerOk (2448) LyMacSau (2577) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by playerOk, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames